logo
logo
logo

... jednoduše jedna ...

Ceník Dobré služby

V Dobré službě je vždy uveden pouze jeden jediný odborník pro daný obor a oblast. Více na stránce O Dobré službě.

Cena je za jeden zápis v Dobré službě do jednoho oboru činnosti a jedné oblasti.

Oblast Cena
obec s rozšířenou působností 3 800 Kč / rok
okresní město 3 800 Kč / rok
krajské město 4 800 Kč / rok
část velkoměsta 3 800 Kč / rok

Cena je uvedena pro rok 2020. Zbývající část roku 2019 je vaše výhoda zdarma.


Aktuální počet pozic: 89784